הבריכה הזו כל כך ארוכה שהיא יוצאת מתוך קומת המרתף וממשיכה עד לקצה החצר כאשר חלון מתקפל חשמלית מפריד בין הבית לחצר. בטון בחיפוי פסיפס בבניין לשימור בשכונת ימין משה בירושלים. אדריכלות: עדה כרמי, ניהול פרויקט: יאיר מצגר, קבלן ראשי: אבי סגולי.
בריכה מתוך המרתף אל החצר
בריכה מתוך המרתף אל החצר
בריכה מתוך המרתף אל החצר
בריכה מתוך המרתף אל החצר
בריכה מתוך המרתף אל החצר
בריכה מתוך המרתף אל החצר