בריכת שחייה במרתף בית בשכונת היוקרה כפר דוד בירושלים, מרתף הבית נחצב בעבודה ידנית כולל הבריכה בסלע הירושלמי. הבריכה עשויה בטון בחיפוי מרבליט אפוקסי לבן. מפרט הבריכה כולל מערכות סינון, חיטוי UV, תאורת LED בקירות וברצפה, ספסל עיסוי, תעלת גלישה היקפית עם כיסוי עץ IPEA, מערכת חימום - משאבת חום. במסגרת הפרויקט תוכננה הבריכה במיוחד לפעולה בתוך הבית - משאבת סינון מוחרשת ופרופיל תעלת גלישה מיוחד המונע רעשי זרימת מים.
בריכת שחייה במרתף הבית
בריכת שחייה במרתף הבית
בריכת שחייה במרתף הבית
בריכת שחייה במרתף הבית
בריכת שחייה במרתף הבית
בריכת שחייה במרתף הבית