בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים

הקמת הבריכה: החלק הטכני

בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים