שלבי ביצוע פרויקט בריכות השחיה בבית הספר האמריקאי באבן יהודה שהושלם. תכנון מערכות: דוד קמינצקי - אמנון יושע מהנדסים, ביצוע מערכות: ג.ש. בינוביץ בע"מ.
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי

חדר מכונות: משאבות הסינון ומע' החשמל והבקרה

בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי