בריכות השתקפות בפרויקט מגדל W בתל אביב - אלמנט "שולחן מים" בקנה מידה ציבורי. מבנה בטון בחיפוי שיש וחלוקי נחל שחורים, תעלת גלישה סמויה מתחת הריצוף ההיקפי.
בריכות נוי - מגדל W
בריכות נוי - מגדל W
בריכות נוי - מגדל W
בריכות נוי - מגדל W
בריכות נוי - מגדל W
בריכות נוי - מגדל W

הקמת הבריכות: החלק הטכני

בריכות נוי - מגדל W
בריכות נוי - מגדל W
בריכות נוי - מגדל W
בריכות נוי - מגדל W
בריכות נוי - מגדל W