בריכה אופיינית לשכונה ירושלמית צנועה, בתוך הבית - בקומה שלישית, מקורה ומחוממת. מנגנון השחייה מפצה על המידות הקטנות. קבלן ראשי: דוד כהן, תכנון וביצוע: gsb
בריכת זרמים בתוך הבית
בריכת זרמים בתוך הבית
בריכת זרמים בתוך הבית
בריכת זרמים בתוך הבית
בריכת זרמים בתוך הבית

החלק הטכני - חלק מהאתגר בתכנון בריכת שחייה רב שימושית במיקום צפוף הוא מיקום המערכות הנסתרות מהעין, מערכות סחרור המים, הסינון, החיטוי והבקרה הותקנו בחלקם מתחת לדק ליד הבריכה וחלקם במרפסת טכנית מחוץ למבנה. מערכת החימום הותקנה על גג הבית מעל הבריכה.

בריכת זרמים בתוך הבית
בריכת זרמים בתוך הבית
בריכת זרמים בתוך הבית
בריכת זרמים בתוך הבית
בריכת זרמים בתוך הבית