בריכת שחייה טיפולית שנבנתה בשנת 2012 בתוך מרתף קיים בבית בירושלים. בריכת בטון בחיפוי פסיפס המכסה את חלק מקירות המרתף עד לתקרה. תכנון וביצוע: ג.ש. בינוביץ בע"מ, ביצוע עבודות איטום וחיפוי פסיפס - מיקי דמארי.
בריכת שחייה טיפולית במרתף
בריכת שחייה טיפולית במרתף
בריכת שחייה טיפולית במרתף
בריכת שחייה טיפולית במרתף
בריכת שחייה טיפולית במרתף