2 מגלשות אבובים יבשות שהוקמו ע"י ג.ש. בינוביץ ו VAN EGDOM בלונה פארק תל אביב בשנת 2006. המגלשות כוללות מסוע ייחודי להעלאת האבובים לראש המגדל ומערכת שיגור אבובים פניאומטית. המגלשות הותקנו ע"י צוות מיומן של ג.ש. בינוביץ תוך 9 ימי עבודה על מגדל המגלשות הקיים. תכנון קונספטואלי: מוריס אייל (ME POOLS) בשיתוף חב' VAN EGDOM.
מגלשות בלונה פארק תל אביב
מגלשות בלונה פארק תל אביב
מגלשות בלונה פארק תל אביב
מגלשות בלונה פארק תל אביב
מגלשות בלונה פארק תל אביב

הקמת המגלשות: החלק הטכני

מגלשות בלונה פארק תל אביב
מגלשות בלונה פארק תל אביב
מגלשות בלונה פארק תל אביב
מגלשות בלונה פארק תל אביב
מגלשות בלונה פארק תל אביב
מגלשות בלונה פארק תל אביב