קומפלקס מגלשות באורך כולל של כ 1300 מטר שהוקם בשנת 2006-2007 ע"י צוותים משותפים של VAN EGDOM מהולנד וג.ש. בינוביץ מישראל במבנה פארק מים מקורה 12,000 מ"ר בוילנה - ליטא. המגלשות תוכננו לתנאי החורף המזרח אירופי - סגורות ומחוממות, יוצאות ממגדל סגור וחוזרות אל משטחי עצירה SKIMOUT בתוך המבנה.
ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות

הקמת המגלשות: החלק הטכני 1

ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות

הקמת המגלשות: החלק הטכני 2

ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות

הקמת המגלשות: החלק הטכני 3

ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות
ליטא - קומפלקס מגלשות