בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים 2014
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים 2014
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים 2014
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים 2014
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים 2014

הקמת הבריכה: החלק הטכני

בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים 2014
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים 2014
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים 2014
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים 2014
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים 2014
בריכת שחייה על גג מבנה לשימור - טלביה ירושלים 2014