בריכת הילדים הגדולה בארץ - 1200 מ"ר של שעשועי מים, מגלשות, דמויות פיברגלס בנויות סביב נושא "עולם המים" ומשטח התזה ממוחשב וייחודי הושלמו בפארק ימית 2000 בחולון.

בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010 בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010 בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010
בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010 בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010

העבודה בשטח: עולים בגובה

בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010
בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010
בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010
בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010
בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010

העבודה נמשכת: מבובות ועד משטח התזה ממוחשב

בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010
בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010
בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010
בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010
בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010
בריכת עולם הילד - ימית 2000 2010