שלבי ביצוע פרויקט בריכות השחיה בבית הספר האמריקאי באבן יהודה שהושלם. תכנון מערכות: דוד קמינצקי - אמנון יושע מהנדסים, ביצוע מערכות: ג.ש. בינוביץ בע"מ.
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי 2007
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי 2007
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי 2007
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי 2007
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי 2007

חדר מכונות: משאבות הסינון ומע' החשמל והבקרה

בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי 2007
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי 2007
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי 2007
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי 2007
בריכות שחיה בבית הספר האמריקאי 2007